Lidgeld 2018

Het lidgeld moet uiterlijk op 01 februari 2018 op de rekening staan van Het Snoekbaarsje, zie e-mail berichtgeving hieromtrent.
Bootvissers zullen nog een e-mail ontvangen i.v.m. betaling voor het gebruik van de trailerhelling.